Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Program Erasmus+

Konkurs EDUinspirator 2018

wydrukuj artykuł

Dyrektor Biura ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej DSW otrzymała nominację indywidualną do nagrody w konkursie organizowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+


DSW jako instytucja była nominowana do nagrody także dwa lata temu jako uczelnia niepubliczna z sukcesem realizująca mobilności programu Erasmus+.                                                                                                                                Cele konkursu EDUinspirator:

 wyłonienie najbardziej wartościowych działań indywidualnych uczestników projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów;

 promowanie działań osób, które przyczyniły się do pozytywnych zmian w środowisku lokalnym;

 określenie wpływu, jaki mobilność edukacyjna wywiera na rozwój zawodowy i osobisty indywidualnych beneficjentów.

 

Gala EDUinspirator 2018

Laureaci tegorocznej edycji konkursu EDUinspirator 2018 zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+, która odbędzie się w Warszawie, 5 grudnia 2018 roku.