Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Program Erasmus+

Alumni Erasmus

W roku akademickim 2010/2011 DSW powołała inicjatywę ALUMNI ERASMUS, w ramach której stypendyści programu Erasmus z lat ubiegłych są proszeni o wypełnienie „Kwestionariusza stypendysty programu Erasmus”.

Celem inicjatywy ALUMNI ERASMUS jest integracja środowiska stypendystów programu ERASMUS w DSW. Chcielibyśmy, by stworzyła on absolwentom DSW - stypendystom programu Erasmus z lat ubiegłych możliwość podtrzymywania oraz nawiązania nowych znajomości ze stypendystami poprzednich i aktualnych edycji programu. By udział w tej inicjatywie połączył Alumnów w zaprzyjaźnioną ze sobą grupę, która może wymienić doświadczenia, informacje, podzielić się przeżyciami, proponujemy utworzenie wyjątkowej i nietypowej bazy stypendystów programu.

Alumni Erasmusa: