Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Program Erasmus+

Przed Wyjazdem

Każdy Beneficjent programu wyjeżdżający na praktykę programu Erasmus+ na dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu do instytucji zagranicznej zobowiązany jest do podpisania umowy programu z Uczelnią - w Biurze Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ w DSW. Podstawowym i nieodzownym warunkiem podpisania przez Uczelnię umowy programu - jest posiadanie przez Beneficjenta zaakceptowanego i podpisanego na etapie rekrutacji Erasmus+ (przez Beneficjenta, instytucję przyjmującą i uczelnię wysyłającą: DSW) dokumentu Learning Agreement for Traineeships.

Ubezpieczenie

Wszystkie osoby wyjeżdżające zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia ważnego przez cały okres pobytu w instytucji partnerskiej (w kraju mobilności):

 

  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego co najmniej szkody poniesione przez stypendystę w miejscu pracy,
  • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy, obejmującego szkody spowodowane przez stypendystę w miejscu pracy,
  • oraz ubezpieczenia medycznego - zdrowotnego (np. ważna karta EKUZ).

Dodatkowe, prywatne ubezpieczenie medyczne jest zalecane stypendystom jako przydatne w przypadku wymaganych interwencji medycznych lub w przypadku konieczności powrotu do Polski z powodów zdrowotnych.  

Karta EKUZ - Krok po Kroku

Konto Bankowe

Celem podpisania  umowy, każdy stypendysta Erasmus+  powinien również złożyć w BMWD formularz danych bankowych z informacją o koncie bankowym, na które będzie przelewane stypendium. 

Formularz danych bankowych

Serwis Odyseusz

BMWD zaleca również wszystkim stypendystom zarejestrowanie się przed podróżą w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Praktyki Erasmus+ w Turcji

Informacje na temat wiz do Turcji

Learning Agreement - Praktyka Erasmus+