Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Program Erasmus+

Rozliczenie

Dokumenty wymagane w procesie rozliczenia studiów zagranicznych

Do dwóch tygodni od uzgodnionej daty powrotu  stypendysta programu Erasmus+ powinien złożyć w Biurze ds. Międzynarodowej Wymiany Akademickiej następujące dokumenty:

1. oryginał Learning Agreement wraz z przyjętymi zmianami (During the Mobility)

2. oryginał Transcript of Records/After the Mobility– wykaz wszystkich uzyskanych ocen i zaliczeń, wraz z ECTS

3. oryginał Erasmus+ Confirmation Letter z uczelni zagranicznej – dokument zawierający dokładne daty przyjazdu i wyjazdu z uczelni zagranicznej 

4. Kopię Konwersji Przedmiotów - dokument przygotowywany przez Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus na podstawie wykazu wszystkich uzyskanych ocen i zaliczeń

Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia Raportu Stypendysty w formule online, wymaganej przez Uczelnię, a także powtórnego wypełnienia testu językowego OLS.