Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Program Erasmus+

O Programie

Program Erasmus+ 2014-2020

Za Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji informujemy, że dn. 19 listopada 2013 r. Parlament Europejski podjął decyzję ustanawiającą program Erasmus+, nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzymała Kartę ECHE, która jest ważna do końca trwania programu Erasmus+, tj. do roku 2020. Tym samym Uczelnia została uprawniona do wszelkich działań w ramach nowego programu. Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wejdą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Erasmus Policy Statement Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Erasmus Policy Statement Dolnośląskiej Szkoły Wyższej