Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Program Erasmus+

Rekrutacja Erasmus+ - Wyjazd Szkoleniowy 

 

Pracownik DSW ubiegający się o wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ powinien rozpocząć procedurę od zgłoszenia swej kandydatury  przełożonemu w swojej jednostce macierzystej na początku roku akademickiego, tj. od dn. 01.10.2019, celem uzgodnienia możliwości realizacji wizyty. Wszyscy pracownicy, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w rekrutacji, są proszeni również o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora DSW nr 26/2019 wraz z Załącznikami.

Regulamin realizacji wyjazdów w celach dydaktycznych oraz szkoleniowych pracowników Dolnośląskiej Szkoły Wyższej - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 26/2019

 

Preferencyjnie w roku akademickim 2019/2020 będą traktowani pracownicy, którzy nie brali do tej pory udziału w wyjazdach typu szkoleniowego, a także pracownicy, którzy ostatni raz korzystali z takiego wyjazdu w okresie dłuższym niż 3 lata kalendarzowe.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY W CELU REALIZACJI SZKOLENIA ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020